Một phần bình khí dùng để bơm bóng bay sau vụ nổ  /// Ảnh: A.X.
Một phần bình khí dùng để bơm bóng bay sau vụ nổ